Komunitní centrum Motýlek

 je držitelem certifikátu „Společnost přátelská rodině“ a získalo „Cenu Martina Palase“, udělovanou Kontem Bariéry za přínos k integraci dětí se zdravotním postižením.

Sdružení na pomoc dětem s handicapy bylo založeno v roce 2001 a v provozovaném Komunitním centru Motýlek aktuálně poskytuje tři sociální služby:

  • Centrum denních služeb – určeno dětem se zdravotním postižením od 5 do 21 let
  • Nízkoprahové zařízení „Klub Pacific“ – pro sociálně znevýhodněné děti
    a mládež od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most, jež se nacházejí v obtížné životní situaci, žijí v omezujících životních podmínkách nebo se dostávají do konfliktu se společností (např. z důvodu příslušnosti k etnickým menšinám a problematického chování).
  • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – služby jsou určené rodinám s dětmi ve věku 0 – 18 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nevyhovujících podmínek v rodinném prostředí. Služby jsou určené i těhotným ženám a jim blízkým osobám, kde je reálné riziko ohrožení vývoje dítěte po narození.