Zvláštní poděkování

Děkujeme Zdeňku Havrlíkovi a jeho týmu za pomoc při tvorbě těchto stránek.

Děkujeme Pavlu Maškovi (NF Porozumění) za úžasné moderování a vzdání se honoráře ve prospěch Komunitního centra Motýlek.