Harmonogram

12.00 zahájení registrace do soutěže, mini-turnaje, doprovodný program
12.40 oficiální zahájení 9. Puzzlemánie
12.40 ukončení registrace kategorie A0
13.00 soutěž kategorie A0, první kolo
13.20 soutěž kategorie A0, druhé kolo
13.20 ukončení registrace kategorie A
13.40 soutěž kategorie A, první kolo
13.40 ukončení registrace kategorie H
13.55 soutěž kategorie A, druhé kolo
13.55 ukončení registrace kategorie B
14.05 vyhlášení výsledků a předání cen v kategorii A0
14.10 přivítání hvězd FTV Prima
14.20 finále kategorie A a soutěž kategorie H
14.40 soutěž kategorie B, první kolo
15.00 soutěž kategorie B, druhé kolo
15.20 soutěž kategorie B, třetí kolo
15.30 ukončení registrace kategorie C
15.40 vyhlášení výsledků a předání cen v kategorii A
15.45 vyhlášení výsledků a předání cen v kategorii H
vyhlášení nejlepšího skládače v kategorii H
15.50 finále kategorie B
16.05 soutěž kategorie C
16.10 ukončení registrace týmů
16.20 vyhlášení vítězů a předání cen facebookových soutěží
16.25 vyhlášení výsledků a předání cen v kategorii B
16.30 soutěž kategorie T, první kolo
16.45 soutěž kategorie T, druhé kolo
17.00 vyhlášení výsledků a předání cen v kategorii C
17.00 ukončení registrace kategorie D
17.05 finále kategorie T
17.25 soutěž kategorie D
17.40 vyhlášení výsledků a předání cen v kategorii T
17.45 vyhlášení výsledků a předání cen v kategorii D
vyhlášení nejlepšího skládače
17.50 závěr

Harmonogram je orientační, s ohledem na počet a rychlost soutěžících může dojít k odchylkám.