Zajímavé odkazy


Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

 


Exklusivní distributor většiny mezinárodně uznávaných deskových a karetních her

 

Hlavní snahou fondu je zlepšení komunikace ve zdravot-nictví a zřízení role tzv. kontaktní sestry v systému zdravotní péče. Kontaktní sestra by měla ulehčit a zpříjem-nit pobyt v nemocnici, pomoci pacientům/rodičům hospitalizovaných dětí s organizačními problémy, vysvětlit vše potřebné, zprostředkovat kontakt s lékaři a jinými odborníky, poskytnout pacientům/rodičům zdravotně-sociální poradenství.