Pravidla soutěže

1. Soutěžící přihlášení předem jsou povinni se registrovat do určené hodiny.
2. Soutěžící přihlašující se až v den soutěže se registrují zároveň s přihlášením.
3. Ukončení přihlášek a registrací:

  • 12:15 pro skupinu  A0  
  • 12:35 pro skupinu  A    
  • 12:50 pro skupinu  B
  • 13:40 pro skupinu  H = děti a dospělí s handicapem  
  • 13:50 pro skupinu  C    
  • 14:25 pro skupinu  T     
  • 16:05 pro skupinu     

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování dříve, a to v případě, bude-li naplněna  kapacita kategorie.

4. Soutěžící je povinen být na místě soutěže minimálně 10 minut před plánovaným startem.
5. Soutěžící je na výzvu moderátora povinen dostavit se k soutěžnímu stolku. Pokud se nedostaví ani po druhé výzvě, může být ze soutěže vyloučen.
6. Sourozencům přihlášeným ve stejné věkové kategorii jednotlivců nebude umožněno soutěžit u stejného soutěžního stolu.
7. Soutěžící nesmí manipulovat se skládankou, dokud k tomu nebude vyzván.
8. Složení skládanky soutěžící oznamuje zvednutím ruky.
9. Počítá se pouze kompletně a správně složená skládanka.
10. Soutěžící nesmí během soutěže zasahovat do vymezeného prostoru ostatním soutěžícím.
11. Jakýkoliv protest proti regulérnosti soutěže lze podat pouze ihned po skončení soutěže v dané kategorii k hlavní rozhodčí.
12. V soutěži jednotlivců soutěží každý sám za sebe a pouze v jedné věkové kategorii. V soutěži dětí na židli sedí nebo klečí samo dítě, nikoli rodič.
Diváci mohou povzbuzovat, ale nesmějí do soutěže zasahovat.
V soutěži týmů soutěží tříčlenné týmy, zásah jakékoliv další osoby se vylučuje.
13. V případě promeškání vaší kategorie je přípustné přihlásit se do kategorie pro věkově starší.
14. Rozhodující je nejlepší čas. V případě více odehraných kol v jedné kategorii postupuje do finále 6 soutěžících s nejlepšími časy ze všech kol. V kategorii D si vyhrazujeme právo vyhlásit až 10 finalistů a v týmech až 8 nejlepších – v závislosti na úspěšnosti soutěžících.