Pravidla soutěže

1. Soutěžící přihlášení předem jsou povinni se registrovat do určené hodiny.
2. Soutěžící přihlašující se až v den soutěže se registrují zároveň s přihlášením.
3. Ukončení přihlášek a registrací:

  • 12:40 ro skupinu  A0  
  • 13:05 pro skupinu  A    
  • 13:20 pro skupinu  H = děti a dospělí s handicapem
  • 13:55 pro skupinu     
  • 15:00 pro skupinu  C    
  • 15:45 pro skupinu  T     
  • 17:00 pro skupinu     

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování dříve, a to v případě, bude-li naplněna  kapacita kategorie.

4. Soutěžící je povinen být na místě soutěže minimálně 15 minut před plánovaným startem.
5. Soutěžící je na výzvu moderátora povinen dostavit se k soutěžnímu stolku. Pokud se nedostaví ani po druhé výzvě, může být ze soutěže vyloučen.
6. Sourozencům přihlášeným ve stejné věkové kategorii jednotlivců nebude umožněno soutěžit u stejného soutěžního stolu.
7. Soutěžící nesmí manipulovat se skládačkou, dokud k tomu nebude vyzván.
8. Složení skládačky soutěžící oznamuje zvednutím ruky.
9. Počítá se pouze kompletně a správně složená skládačka.
10. Soutěžící nesmí během soutěže zasahovat do vymezeného prostoru ostatním soutěžícím.
11. Jakýkoliv protest proti regulérnosti soutěže lze podat pouze ihned po skončení soutěže v dané kategorii k hlavní rozhodčí.
12. V soutěži jednotlivců soutěží každý sám za sebe a pouze v jedné věkové kategorii. V soutěži dětí sedí nebo klečí na židli samo dítě, nikoli rodič.
Diváci mohou povzbuzovat, ale nesmějí do soutěže zasahovat.
V soutěži týmů soutěží tříčlenné týmy, zásah jakékoliv další osoby se vylučuje.
13. V případě promeškání vaší kategorie je přípustné přihlásit se do kategorie pro věkově starší.
14. Rozhodující je nejlepší čas. V případě více odehraných kol v jedné kategorii (mimo kategorie A0) postupuje do finále šest soutěžících nebo 3 týmy s nejlepšími časy ze všech kol.